OAIB Orta Anadolu İhracatçılar Birliği

Fuar Destekleri Uygulaması

Destek Bulmanın En Kolay Yolu

UYGULAMAYI İNDİRİN

UYGULAMA HAKKINDA

Fuar Destekleri Mobil Uygulama, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin ihracatçı firmaların devlet yardımları mevzuatına her türlü mobil cihazdan erişebilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği bir uygulamadır.

Bireysel Katılım

Yurtdışı fuarlarına bireysel katılım hakkında bilmeniz gerekenlerve gerekli belgeler.

Fuara Giderken Dikkat Edilecek Hususlar

Fuara giderken dikkat edilmesi gereken hususlar, uyarılar ve belgeler.

Pazara Giriş Belgeleri

Pazara giriş belgeleri desteğinden nasıl yararlanılır?

Milli Katılım

Yurtdışı fuarlarına milli katılım hakkında bilmeniz gerekenler ve gerekli belgeler.

Fuardan Sonra Müracaat

Fuardan sonra müracaatlar hakkında bilmeniz gerekenler ve dilekçeler.

Yurtdışı Birim Marka Tanıtım Harcamaları

Yurtdışı birim marka tanıtım harcamaları desteğinden nasıl yararlanılır?

NASIL KULLANILIR?

Videoyu izleyerek uygulama hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ülkelerin gelişmelerinde büyük öneme sahip olan dış ticaretin en önemli ayağı ihracattır. İhracatın artması ülkede yaratılan zenginliği artırmakta, üretim verimliliğinin yükselmesine neden olmaktadır. Bu önemi kavrayan ülkemiz, Mustafa Kemal ATATÜRK'ün imzasıyla 1937 yılında ilk İhracatçı Birliği'nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.Kuruluş amaçları arasında ihracatın artmasına katkı sağlamak, mesleki dayanışmayı artırmak, ihracatçıların mesleki faaliyetlerini ve ilişkilerini düzenlemek, sorunlarına çözüm bulmak ve yol göstermek olan İhracatçı Birlikleri bugün için 60 adet olup, bu Birlikler 26 ihracatçı sektörde faaliyette bulunmaktadır.

Hızla gelişen ekonomiye paralel olarak 66 noktada faaliyet gösteren İhracatçı Birlikleri, hizmeti ihracatçıya götürme politikası çerçevesinde 31 ilde, 13 Genel Sekreterlik bünyesinde 35'i online İrtibat Bürosu olmak üzere ihracat merkezlerinin tamamına yakınını doğrudan hizmet kapsama alanına dahil etmişlerdir.Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçılar, faaliyet alanlarına göre ilgili İhracatçı Birlikleri'ne üye olmaktadır. Her İhracatçı Birliği'nin dört yılda bir seçimle yenilenen bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır.

Kısa adı OAİB olan Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlği; 1989 yılında Ankara'da çimento, cam, seramik ve diğer toprak ürünleri ihracatçılarına hizmet vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

OAİB Web Sitesi